Tag: powszechy

Nabór na rachmistrzów spisowych

Prezydent Miasta Janusz Kubicki jako Miejski Komisarz Spisowy w Zielona Górze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności związane z...