Tag: Tomasz Dunaj

Sołtysi Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra migiem rozdali maseczki

Sołtysi i członkowie rad sołeckich w środę (15.04) szybko i sprawnie rozdali maseczki ochronne ufundowane przez miasto Zielona Góra. To ważne, bo od dzisiaj...