Tag: urodzenia

Najwięcej Zuzek i Olków

W zeszłym roku w naszym mieście urodziło się ponad 1.600 dzieci. Maleńkie zielonogórzanki najczęściej dostawały imię Zuzanna, chłopcom najchętniej nadawano imię Aleksander. - Początek każdego...