Tarcza Antykryzysowa poszerza zasięg. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad będą mogli otrzymać także przewodnicy i edukatorzy muzealni oraz osoby, które wykonują pracę twórczą i artystyczną. Powinny do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe.

Dokumenty można przekazać elektronicznie.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumentację rozliczeniową poprzez aplikację e-Płatnik, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Zwolnieni z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych są przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie lub za siebie i osoby współpracujące. Jest tak, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowali najniższą podstawę wymiaru składek obowiązującą danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą – Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUS-u.

Deklaracji rozliczeniowej nie muszą składać również przedsiębiorcy, którzy korzystają z „Małego ZUS-u plus”. Nie dotyczy to także osób, które są zgłoszone do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego i opłacają składki za siebie.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index