Pacjenci i personel medyczny każdego szpitala w Polsce będą mogli wykonać testy na obecność koronawirusa. Wynika to z nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy ono rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady rozliczania testów wyjaśnia Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego oddziału NFZ.

“Nowe przepisy przewidują to, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie rozliczał wykonanie testów na obecność koronawirusa w laboratoriach szpitali umieszczonych na wykazie prowadzonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ oraz wojewodę. Testy mogą być wykonane nie tylko dla pacjentów szpitali z wykazu, ale także dla pacjentów i personelu medycznego wszystkich pozostałych placówek szpitalnych w Polsce” – Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego oddziału NFZ. 
Tym samym NFZ poszerzył dostęp do badań na obecność koronawirusa. Zaktualizował też katalog rozliczeń, z którego wyczytamy, że koszt wykonania jednego testu to 400 złotych.
Aleksandra Pietruszewska - Radio Index