Za nami pierwsza sesja online zielonogórskiej rady miasta. Frekwencja dopisała, ale łatwo nie było… Dużo czasu pochłonęła sama procedura głosowania. Radni uchwalili m.in. zmianę granic miasta oraz pakiet “Korona Pomoc”.

Na sali sesyjnej w zeszły piątek pojawiło się troje radnych: prowadzący obrady Piotr Barczak oraz Paweł Wysocki i Eleonora Szymkowiak. Pozostali radni oraz prezydenci zasiedli przed komputerami w domach lub miejscach pracy.

Najwięcej czasu zajmowało głosowanie, bo w ramach jawności przewodniczący Barczak wywoływał po kolei radnych, a ci odpowiadali jak głosują.

Radni zajęli się m.in. zmianą granic Zielonej Góry, która polegać ma na przekazaniu niewielkich działek pomiędzy miastem i gminą Świdnica. Zamiana spowodowana jest planowanym przebiegiem obwodnicy południowej. Fragment tej drogi, ok. 1,5 km, przebiegałby poza terytorium Zielonej Góry, komplikując późniejszy zarząd nad obwodnicą.

Przeciwko projektowi uchwały wystąpiła Bożena Ronowicz, klub PiS, oceniając obwodnicę jako mało przydatną, głównie z powodu potrzeby wycinki drzew, która będzie, według radnej, skutkować obniżeniem poziomu wód gruntowych.

Przez moment w głośnikach zapanowała kłopotliwa cisza. Przełamał ją Robert Górski, klub Zielona Razem, który zwrócił uwagę na wysoki poziom zaawansowania prac nad powstaniem obwodnicy.

– Mamy już rozstrzygnięty przetarg, wykonawca obwodnicy już jest znany. Zaproponowana przez prezydenta uchwała o zamianie działek ma tylko zmniejszyć koszt inwestycji. Chodzi o to, aby cała obwodnica przebiegała przez miejski teren. Gdybyśmy nie dopełnili tego warunku, nie otrzymalibyśmy rządowej dotacji na inwestycję – tłumaczył radny.

Wtórował mu jedyny radny Zielonogórskiego Ruchu Miejskiego, Paweł Zalewski: – Odrzucenie prezydenckiego projektu tylko utrudni realizację obwodnicy, to mało zasadne.

Za projektem uchwały opowiedziało się 21 radnych, dwoje było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Do równie ciekawych projektów uchwał można zaliczyć propozycję podpisania partnerstwa pomiędzy Zieloną Górą, gminami Nowa Sól i Otyń oraz powiatem nowosolskim, które dotyczyłoby budowy nowej ścieżki rowerowej o długości ok. 11,5 km pomiędzy Otyniem, Niedoradzem i Zieloną Górą. Ten odcinek łączyłby miejski system ścieżek z tymi w obrębie powiatu nowosolskiego. Radni jednomyślnie poparli projekt uchwały.

Równie jednomyślną aprobatę otrzymał projekt aktualizacji miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej.

– Zmiana tego planu ma umożliwić termomodernizację budynków kilku miejskich szkół: Szkoły Podstawowej Zespołu Edukacyjnego nr 6 przy ul. Przylep-8 Maja, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”, Szkoły Podstawowej nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3 – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Największa dyskusja wybuchła podczas procedowania trzech prezydenckich uchwał, które dotyczyły zasad miejskiego programu „Korona Pomoc”. Miasto na sfinansowanie kosztów programu zadeklarowało 30 mln zł.

– Nam zależy na wprowadzeniu jednakowych dla wszystkich rozwiązań systemowych. Jesteśmy przeciwni propozycjom, które w przyszłości można byłoby obciążyć podejrzeniem o kumoterstwo czy inne nieprawidłowości – wyjaśniał Janusz Rewers, klub KO.

– Pomagać powinniśmy tylko tym, którzy naprawdę naszej pomocy potrzebują. Dlatego każdy przypadek analizować będziemy oddzielnie, lepiej mieć możliwość elastycznego reagowania – przekonywał prezydent Janusz Kubicki. Radni podzielili jego argumenty i uchwałę przyjęto.

(pm)

„Korona Pomoc” (wybrane):

* przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub zwolnienie z podatku,

* zaniechanie poboru opłaty targowej,

* zaniechanie i zwolnienie z opłaty za zajęcie pasa drogowego dla podmiotów gastronomicznych,

* zmniejszenie czynszu najmu do 1 zł za lokale użytkowe wynajmowane w obiektach miasta w tym m.in. MOSiR,

* ulgi z innych tytułów, w tym m.in. czynszu za komunalne lokale użytkowe, opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów komunalnych, opłaty za postój w strefie płatnego parkowania,

* miejska pomoc przyznawana będzie na podstawie wniosku, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie na podstawie oceny stopnia pogorszenia płynności finansowej lub gospodarczej z powodu COVID-19,

* o udzieleniu pomocy każdorazowo decyduje prezydent miasta,

* zwalnia się w całości albo z części od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19,

* zwolnienie może dotyczyć okresu od kwietnia do czerwca 2020 r.,

* zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika,

* przedłuża się przedsiębiorcom terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. – do 30 września 2020 r.