Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów trojgu naukowcom z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz z Instytutu Muzyki (Wydział Artystyczny) otrzymała tytuł profesora sztuki. To śpiewaczka i muzykolog, absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego Ewy Werki i Bożeny Karłowskiej oraz muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Stęszewskiego.

Profesor B. Tarasiewicz jest uznaną interpretatorką XIX i XX-wiecznej liryki wokalnej. W dorobku ma kilkaset koncertów, w tym wiele recitali. Nagrała  m.in.: trzypłytowy album Zygmunt Noskowski – Complete Songs (Acte Prèalable 2018) będący światową premierą tego repertuaru

W działalności naukowej wiele uwagi poświęca zagadnieniom emisji głosu w mowie i śpiewie. Wypracowała autorską metodę kształcenia głosu, którą jako spójną koncepcję przedstawiła w publikacji Mówię i śpiewam świadomie (Universitas, Kraków 2003).

Pasją pani profesor jest wokalistyka w różnych stylistycznych odmianach. Od lat zgłębia tajemnice głosu ludzkiego i zajmuje się kształceniem wokalnym. Jest cenionym nauczycielem akademickim, związanym z zielonogórskim środowiskiem akademickim od 1990 roku. Współpracuje z Chórem kameralnym UZ Cantus humanus. Była trenerem wokalnym drużyny Urszuli Dudziak w Bitwie na głosy, telewizyjnym show w TVP 2.

Wypromowała trzech doktorów. Współpracuje z wiodącymi uczelniami artystycznymi w Wietnamie (Hanoi, Ho Chi Minh, Thanh Hoa), prowadząc master class.

To jedyny w kraju etnomuzykolog zajmujący się tradycyjną muzyką polskich Łemków, m.in. autorka obszernej monografii Wesele łemkowskie – obrzęd i muzyka.

– Za swoją działalność otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej oraz dziesięć nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – mówi Ewa Sapeńko, rzecznik uczelni. – Prywatnie od ponad trzydziestu lat jest żoną Rafała Ciesielskiego i mamą Dobrochny. Uwielbia morze, a jej największą pasją są kwiaty i ogród.

Specjalizacja: fizyka statystyczna

Prof. dr hab. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki (Wydział Fizyki i Astronomii) otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Ur. się w 1956 r. w Trzebiatowie (woj. szczecińskie). W 1980 r. ukończył studia dzienne z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Do 2000 r. pracował w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (1985-1986 etat asystenta, 1986-2000 etat adiunkta) a od 2000 r. uzyskał zatrudnienie na etacie prof. nadzw. najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a od 2001 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Działalność badawcza prof. Mirosława R. Dudka bardzo jest mocno związana z fizyką statystyczną i jej metodami, miedzy innymi badaniami układów magnetycznych, badaniami przejść fazowych, zjawisk dyfuzji, rezonansu magnetycznego.

Prof. Mirosław R. Dudek jest autorem/współautorem 96 publikacji naukowych.

Wypromował 5 doktorów.

fot. Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki

Z powodzeniem budował mosty

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Instytutu Budownictwa (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Profesor Adam Wyskowski ur. się w 1954 r. we Wrocławiu. W latach 1973–1978 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej (specjalność budowa mostów). Za pracę dyplomową otrzymał nagrodę specjalną Ministra Komunikacji. W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej na podstawie pracy pn. „ Wytrzymałość eksploatacyjna stalowych przęseł mostów drogowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Kmity”. W latach 1978–1983 był związany  z Politechniką Wrocławską, gdzie odbył studia doktoranckie, a także brał udział w pracach badawczych z zakresu mostownictwa stalowego, głównie zjawiska zmęczenia tych konstrukcji.

fot. Uniwersytet Zielonogórski
prof. A. Wysokowski

W latach 1983-1986 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu na różnych stanowiskach kierowniczych (jego najważniejszym osiągnięciem z tego okresu jest estakada mostowa nad doliną Nysy Kłodzkiej w ciągu obwodnicy drogowej Kłodzka z zastosowaniem nowatorskich w owym czasie połączeń na śruby sprężające).

Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym z jego udziałem Zakładem Dróg, Mostów i Kolei na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Od wielu lat jest ekspertem Unii Europejskiej, wcześniej ds. transportu powierzchniowego, a obecnie w ramach programu Horizon 2020, natomiast w kraju – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje obecnie 1023 pracowników naukowych, w tym 343 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 486 doktorów.

(opr. rk)-WZG