Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski zdecydował o przesunięciu egzaminów dojrzałości. W związku z tym harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, zielonogórska uczelnia dostosuje do nowego terminu matur.

  Jak zapewnia Ewa Sapeńko, rzeczniczka UZ, uczelnia dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści nie byli poszkodowani w rekrutacji na studia. – Będziemy na bieżąco informować o wszelkich działaniach dotyczących tegorocznej rekrutacji, a wszystkie zmiany będą się pojawiały na stronie www.rekrutacja.uz.zgora.pl – wyjaśnia.

Na rok akademicki 2020/2021 Uniwersytet Zielonogórski przygotował ponad 60 kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Z ofertą wszystkich kierunków można się zapoznać na stronie: www.rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunki/

Warto wspomnieć, że uczelnia dysponuje sześcioma domami studenckimi w Zielonej Górze i dwoma akademikami w Sulechowie. Opłata uzależniona jest od liczby miejsc w pokoju i wynosi od 210 zł w pokoju 3-osobowym do 405 zł w pokoju 1-osobowym. W niektórych przypadkach pobierana jest dodatkowa opłata za media.

UZ proponuje też pomoc materialną dla studentów:

* stypendium socjalne – 780 zł, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 1050 zł;

* stypendium dla osób niepełnosprawnych od 300 do 500 zł;

* zapomogi (jednorazowo od 100 do 1500 zł, maksymalnie dwie w roku akademickim);

* stypendium rektora – 780 zł;

Więcej na:  www.dss.uz.zgora.pl