W poniedziałek (1.06) na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się elektroniczna rejestracja na studia.

Jak mówi Ewa Sapeńko, rzecznik uczelni, dokładny kalendarz rekrutacji, czyli termin zakończenia rejestracji elektronicznej, terminy egzaminów i składania dokumentów oraz w jakiej formie będą się odbywać, ogłoszony zostanie w czerwcu i będzie dostosowany do kalendarza tegorocznych matur.

Maturzyści, którzy świadectwa maturalne otrzymają 30 września również będą mieli szansę dostać się na wymarzone studia – wyjaśnia E. Sapeńko. – Na UZ proces rekrutacji został przedłużony i zakończy się 31 października, co oznacza, że jeszcze w październiku będzie można złożyć dokumenty. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany na stronie rekrutacji UZ.

Uniwersytet Zielonogórski w liczbach:

 

*prawie 10 tys. studentów

* 1023 pracowników naukowych w tym:

– 343 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych

– 486 doktorów

– 733 pracowników administracji i obsługi uczelni.

*11 wydziałów

* filia w Sulechowie

* Collegium Medicum

*  60 kierunków studiów stacjonarnych, w tym:

–  17 kierunków inżynierskich (I stopnia)

–   38 kierunków licencjackich (I stopnia)

–    5 kierunków studiów jednolitych magisterskich

–  38 kierunków studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia)

* 7 kierunków 40+, w tym:

–  pedagogika (I stopień)

–  coaching i doradztwo filozoficzne (I stopień)

–  socjologia (I i II stopień)

–  politologia (I i II stopień)

–  filozofia (I i II stopień)

–  filologia rosyjska (I i II stopień)

–   historia (II stopień)

*4 kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w j. angielskim:

–  matematyka (i drugiego stopnia)

–  ochrona środowiska (wyłącznie w j. angielskim)

–  informatyka i ekonometria (i drugiego stopnia)

–  fizyka (i drugiego stopnia)

* 27 kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia

* 20 kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia

*4 kierunki studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich

*7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

* 17 praw do nadawania stopnia naukowego doktora

* w 16 dyscyplinach prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie

*  2 szkoły doktorskie (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ)

Ofertę wszystkich kierunków studiów znajdziemy na stronie: www.rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunki/

Uczelnia pomaga studentom

Warto dodać, że zielonogórska uczelnia dysponuje sześcioma domami studenckimi w Zielonej Górze i dwoma akademikami w Sulechowie. Uwaga, opłata uzależniona jest od liczby miejsc w pokoju i wynosi od 210 zł w pokoju 3-osobowym do 405 zł w pokoju 1-osobowym + w niektórych dodatkowa opłata za media.

UZ oferuje też pomoc materialną dla studentów. Stypendium socjalne wynosi 780 zł, a stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 1050 zł. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc od 300 do 500 zł. Można skorzystać też z zapomogi: jednorazowej od 100 do 1500 zł (maksymalnie dwie w roku akademickim). Stypendium rektora to 780 zł.

Więcej informacji na: www.dss.uz.zgora.pl