Urząd Miasta Zielona Góra w związku z epidemią koronawirusa przekazuje nowe informacje o sposobie działania i przyjmowania interesantów.

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. poz.1066) informujemy, że:

1)  Urząd Miasta Zielona Góra realizuje wszystkie zadania publiczne i pracuje w normalnych godzinach pracy – przy zachowaniu środków ochrony osobistej – z zastrzeżeniem pkt 2; zalecane jest nadal umawianie się telefonicznie na wizytę w Urzędzie oraz załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej;

2)   w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” w okresie zasiłkowym 2020/2021 od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. wprowadza się ograniczony dostęp do budynku przy ul. Długiej 13. Szczegółowe informacje w załączniku do ogłoszenia.

KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA „DOBRY START” W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać WYŁĄCZNIE wnioski elektronicznie:

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:

  • platforma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej emp@tia:  empatia.mrpips.gov.pl,
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
  • systemów teleinformatycznych banków.

ZALECA SIĘ SKŁADANIE WNIOSKÓW PRZEZ INTERNET

Złożenie wniosku przez Internet jest szybkie, proste i wygodne – nie trzeba jechać do urzędu, stać w kolejce, a formularze są bardzo łatwe do wypełnienia!!!

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W MIEJSKIM SERWISIE INTERNETOWYM   – POD ADRESEM:

www.bip.zielona-gora.pl/Co i jak załatwić w Urzędzie/Świadczenia Rodzinne

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl;

jak również w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Długa 13, Zielona Góra.

 OD 1 SIERPNIA 2020 R. będzie można składać wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) –  bezpośrednio w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w Zielonej Górze, ul. Długa 13.

W związku z występującym zagrożeniem epidemicznym w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID – 19, a jednocześnie możliwością zachowania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z obsługą mieszkańców Miasta Zielona Góra

w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

wprowadza się ograniczony dostęp do budynku przy ul. Długiej 13.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w formie tradycyjnej (papierowej) na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą wpuszczane do budynku tylko od ul. 1-go Maja.

Wnioski mogą składać tylko OSOBY ZDROWE, bez objawów chorobowych, nieprzebywające na kwarantannie i niemieszkające z osobą przebywającą na kwarantannie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Na terenie budynku urzędu oraz w czasie składania wniosków obowiązuje NAKAZ zasłaniania ust i nosa

INNE SPOSOBY PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW:

Wnioski na świadczenia można przesłać również za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Zielonej Górze, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra.

Wnioski o świadczenia można wrzucić do skrzynki znajdującej się:

– w budynku przy ul. Długiej 13 – Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie,

– w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22.

W okresie od 1 sierpnia 2020 r.  do 30 września 2020 r.  BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  CZYNNE:

Poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00

Wtorek – Czwartek w godz. 7.30 – 15.00

Piątek w godz. 7.30 – 14.30

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że NIE MA KONIECZNOŚCI SKŁADANIA NOWYCH WNIOSKÓW o świadczenie wychowawcze 500+.

Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

Najważniejsze informacje o świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeniu dobry start można będzie znaleźć w miejskim serwisie internetowym pod adresem www.zielona-gora.pl/Pytania  i odpowiedzi/Świadczenia Rodzinne  lub na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

NUMERY TELEFONÓW

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

dowody osobiste tel. 68 47 51 834

zameldowania, wymeldowania tel. 68 475 18 23

Urząd Stanu Cywilnego

akt zgonu  tel. 68 45 64 946 lub 943

akt urodzenia  tel. 68 45 64 942 lub 945

zapewnienie do ślubu tel. 68 45 64 943 lub 945

Wydział Komunikacji

tel. 68 45 64 909

Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

dodatki mieszkaniowe tel. 68 452 98 82 lub 80; 68 451 06 08,

działalność gospodarcza tel. 68 45 64 330 lub 313

gospodarka odpadami tel. 68 451 71 36

sprawy mieszkaniowe tel. 68 47 94 534 lub 666 848 906

 

Wydział Świadczeń Rodzinnych 

tel. 68 45 29 876, 860 i 864

Departament Rozwoju Miasta  

sprawy budowalne tel. 68 45 64 514

ochrona środowiska tel. 68 47 55 650

warunki zabudowy  tel. 68 45 44 655 

mapy, geodezja tel. 68 45 44 710

Departament Zarządzania Drogami 

tel. 68 45 64 417

Strefa Płatnego Parkowania

tel. 68 475 56 51

Straż Miejska  

tel. 602 162 203

Rzecznik Praw Konsumentów

tel. 68 45 64 306

Rzecznik Praw Mieszkańców

tel.  68 45 64 416

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

tel. 68 45 64 975

Wydział Sportu, Kultury i Turystyki

tel. 68 45 64 309

Departament Finansowy

tel. 68 45 64 609

Departament Inwestycji Miejskich

tel. 68 45 64 203

Nieodpłatna Pomoc Prawna

rejestracja tel. 68 45 64 834.

materiały: UM ZG