Dziś z polecenia Prezydenta Janusza Kubickiego Urząd Miasta  Zielona Góra zakupił 360 pojemników 5 litrowych z płynem do dezynfekcji rąk.  Rozpoczęła się jego dystrybucja do najpilniej potrzebujących instytucji. Zobacz gdzie trafi.

Płyn trafi do następujących instytucji:

•    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 10 opakowań;
•    Szpital Uniwersytecki – 50 opakowań;
•    Miejski Zakład Komunikacji – 25 opakowań;
•    Zakład Gospodarki Komunalnej – 10 opakowań;
•    Domy Pomocy Społecznej – 23;
•    Komenda Miejska PSP – 5
•    Ochotnicze Straże Pożarne – 7
•    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 2

fot. UM ZG