Jutro (16.01) w Zielonej Górze zostaną uruchomione dedykowane numery telefonów dla osób z niepełnosprawnością w celu darmowego transportu do punktów szczepień na SARS-COV-2 – informuje Urząd Miasta.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz potrzebą zapewnienia transportu do punktów szczepień osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (upośledzenie narządu ruchu, choroby neurologiczne) lub odpowiednio z I grupą niepełnosprawności oraz mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze , samotne), Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki uruchomi z dniem 16.01.2020 r. dedykowane nr tel. 68 479 3655 , 68 479 3656 w celu zbierania informacji od osób chcących skorzystać z transportu do wskazanych punktów szczepień.
 W/w informacje należy składać w chwili otrzymania powiadomienia od punktu szczepień nie krócej jak z dwudniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepień we wskazanym punkcie, na podstawie zebranych informacji będą przydzielone środki transportu w celu przewozu osób.
um zg