Urząd Miasta Zielona Góra zaprasza na konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

W dniu 21 stycznia br. o godzinie 13:00 na antenie Radia Index będą mogli Państwo zadawać pytania podczas audycji na żywo, na które odpowiedzą Piotr Dubicki z Biura Prezydenta Miasta oraz Paweł Zalewski, Radny Miasta Zielona Góra.
Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra pod adresem:
um zg