Wykonawca przebudowy nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia informuje mieszkańców o planowanych utrudnieniach – chodzi o hałas.

Utrudnienia w postaci hałasu mogą wystąpić w dniu 25 października 2019r. (piątek) w godzinach nocnych tj. nawet do godziny 3.00. Związane jest to z całym procesem technologicznym począwszy od wylania betonu, a skończywszy na zacieraniu i wygładzaniu nawierzchni. Ponadto w przyszłym tygodniu ma nastąpić zmiana pogody, stąd wyznaczony termin.

Przypomnijmy: zgodnie z umową, zadanie zostanie zrealizowane do połowy grudnia. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia obiektu z kostki betonowej, słupy i oprawa oświetleniowa. Zmiany obejmą elementy małej architektury. Zamontowane zostaną nowe betonowe kosze, odnowione betonowe ławki i metalowe barierki.

Zagospodarowany zostanie również teren wokół skateparku.

Inwestycja kosztuje 187 tys. 700 zł.