Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra informuje o zwolnieniu przedsiębiorców z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Branża gastronomiczna przeżywa teraz trudne chwile. Z uwagi na pandemię koronawirusa dozwolona jest tylko działalność na dowóz lub wynos. Magistrat zwalnia przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zielona Góra z opłaty I, II i III raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przyznaje się zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Miasto przypomina też o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r. Obowiązek wynika z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

(rk)