W dniu 19 listopada br. po raz drugi spotkał się Miejski i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zielonej Górze. Podczas spotkania omówiono sytuację występującą w powiecie Wschowskim i pierwsze przypadki wykrycia ASF.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

fot. UM Zielona Góra

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy wyposażenia.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby.

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń:

  • ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta;
  • zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • stosować w gospodarstwie procedury sanitarne;
  • utrzymywać gospodarstwo w czystości;
  • dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie;
  • stosować odkażanie bieżące;
  • używać osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt;
  • nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia;
  • nie skarmiać zwierząt zlewkami.
fot. UM Zielona Góra