Uniwersytet Zielonogórski zaprasza do udziału w jubileuszowym, V Biegu dla transplantacji, który z uwagi na pandemię nie mógł się odbyć w czerwcu. Do pokonania jest trasa w Parku Poetów (przy Stadionie Uniwersyteckim – ul. Wyspiańskiego 58) licząca 6 km. Jest to bieg charytatywny, najważniejszy więc nie jest czas, tylko uczestnictwo w biegu, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat pobierania i przeszczepiania narządów oraz komórek krwiotwórczych, popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego stylu życia.

Jak co roku pieniądze zebrane z „wpisowego” zostaną przekazane na leczenie dwóch podopiecznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia “Nerka” – współorganizatora wydarzenia: Ani i Martynki. Dziewczęta skończyły w tym roku 15 lat, są już 5 lat po przeszczepie nerek, a bieg organizowany jest po raz piąty. Wpisowe wynosi 20 zł, ale zawsze można wpłacić więcej!

Bieg odbędzie się w dniach 12-18 października br. w innej niż dotychczas formule. Można wziąć w nim udział przez cały tydzień! Zasady biegu szczegółowo określa Regulamin https://www.facebook.com/events/362333401626361/

W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i do 9 października br. dokonają opłaty wpisowej na konto stowarzyszenia „Nerka”. Przebytą trasę należy zarejestrować i udokumentować za pomocą dostępnych aplikacji biegowych

i przesłać na adres Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego: bp@uz.zgora.pl

Zawodnicy, którzy na WYDARZENIU umieszczą zdjęcia z trasy biegu wezmą udział w losowaniu jednej z 3 nagród

Pomiar czasu – każdy uczestnik biegu indywidualnie dokonuje pomiaru czasu pokonania trasy. Organizator nie wyznacza limitu czasu pokonania trasy jednak liczy, iż trasa ta faktyczne zostanie pokonana przez uczestnika w formie biegu czy marszo-biegu

Nagrody – z racji braku możliwości faktycznej weryfikacji czasu  pokonania wyznaczonej trasy organizator nie będzie dokonywał klasyfikacji czasowej zawodników. Nagrodą dla każdego uczestnika będą: pomoc Ani i Martynce oraz  niewątpliwe korzyści zdrowotne płynące z aktywnie spędzonego czasu!

W tym roku zawodnicy otrzymają pakiety po-startowe. Zachęcamy do pokonania trasy w koszulach z poprzednich edycji biegów.

Opublikowany przez Uniwersytet Zielonogórski Piątek, 18 września 2020

UZ