Najpierw wyburzono domy w miejscu Domu Handlowego Domet, który otwarto latem 1973 r. Rok później, w 1974 r. zrównano z ziemia kolejne kamienice, a na ich miejscu powstał parking – pisze Tomasz Czyżniewski.

 

Zdjęcie profilowe Tomasza Czyżniewskiego, Obraz może zawierać: 1 osobaPrzed kilkoma dniami pokazywałem wyburzenia kamienic wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj widok od drugiej strony. Dzisiejsza ul. Dr Pieniężnego (wówczas Warskiego) widziana od ul. Bohaterów Westerplatte.  

Najpierw wyburzono domy w miejscu Domu Handlowego Domet, który otwarto latem 1973 r. Rok później, w 1974 r. zrównano z ziemia kolejne kamienice, a na ich miejscu powstał parking. Dzisiaj Trudno uwierzyć w to, jak niespełna 50 lat temu wyglądał ten rejon Zielonej Góry 

#DawnaZielonaGóra #Pieniężnego

Fot. Czesław Łuniewicz – zbiory Archiwum Państwowe w ZG

Przypominam, że w moich tekstach o dawnej Zielonej Górze, wykorzystuję również Wasze wspomnienia. Dopisanie uwag i wspomnień traktuję jako zgodę na publikację. W ten sposób razem możemy ciekawiej opowiadać o naszym mieście.

Obrazki z Zielonej GóryPrzed kilkoma dniami pokazywałem wyburzenia kamienic wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj…

Opublikowany przez Tomasza Czyżniewskiego Poniedziałek, 28 września 2020

materiały: facebook Tomasz Czyżniewski