W dniu 26 września 2019r. w godz.12.13 – 12.30 odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej.

Nadany będzie (o godz.1213)  sygnał ,,ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (godz.1230).

Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu.

W związku z powyższym proszę o podanie w dniach 25 i 26 września 2019r. w dziennikach – wiadomościach informacji o uruchomieniu systemu alarmowego oraz przekazanie komunikatu że:

„jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania  i  alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej”.

Powyższy trening prowadzony przez służby Wojewody Lubuskiego proszę traktować jako szkolenie obsad redakcji rozgłośni w  przekazywaniu sygnałów z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.

IS