Na czwartek została zwołana kolejna nadzwyczajna sesja rady miasta. W porządku obrad znalazły się zmiany w uchwale budżetowej i uchwale dotyczącej pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu epidemii koronawirusa.

Tzw. „uchwała koronawirusowa” ma zostać podzielona na dwie osobne – wyjaśnia Piotr Barczak, przewodniczący zielonogórskiej rady miasta.

“Jedna dotyczy zwolnienia przedsiębiorców przez 6 miesięcy z płacenia podatku, natomiast druga uchwała umożliwia umorzenie płatności tego podatku po okresie 6 miesięcy. Oczywiście na wniosek danego przedsiębiorcy i po spełnieniu warunków. To znaczy – po rzeczywistym obniżeniu przychodów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i tego roku” – Piotr Barczak.

Podobnie jak poprzednie sesje, również te obrady odbędą się w trybie zdalnym. Chodzi o bezpieczeństwo radnych i pracowników urzędu oraz ewentualnych obserwatorów sesji.

“Od razu dopowiem, że oczywiście mieszkańcy mają możliwość śledzenia na bieżąco obrad, które są transmitowane na stronie internetowej, więc też będą widzieć bezpośrednio, co dzieje się jak radni głosują, jak dyskutują i które tematy podejmują. W tej chwili testujemy nowy system do głosowania zdalnego. Mam nadzieję, że będzie on bardziej przyjazny odbiorcom, którzy słuchają sesji i będzie bardziej sprawny podczas sesji” – Piotr Barczak.

Czwartkowa sesja rady miasta odbędzie się o godzinie 13:00.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index