Przy plebanii w centrum Ochli stanęła ścieżka ekologiczna z tablicami edukacyjnymi i budkami lęgowymi dla ptaków. Wkrótce pojawią się budki dla owadów.

Projekt sfinansował Caritas Polska, który w ramach wcielania w życie encykliki Laudato si (zielona encyklika) papieża Franciszka, wyłożył 12.500 zł na stworzenie ścieżki.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

Pierwsza tablica pokazuje, jakie ptaki występują na terenie sołectwa Ochla. Na drugiej widzimy postać człowieka i informacje o potrzebie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Na trzeciej zaprezentowano owady, na kolejnej wskazówki poświęcone prawidłowej segregacji śmieci.

Na tym nie koniec zmian w Ochli. Będzie kwietna łąka, nasiona są w drodze.

fot. Piotr Jędzura ŁZ

– Bardzo się cieszę, że pojawiły się u nas te ekologiczne tablice, dzięki nim jeszcze poprawi się wizerunek naszego miejskiego sołectwa – mówi sołtys Dorota Bojar. – W tym miejscu chciałabym podziękować osobom i firmom, które się do tego przyczyniły. To zasługa prof. Leszka Jerzaka, przyrodnika, o ptakach wie wszystko i jego studentów. Budki lęgowe zasponsorował nam doktor Olaf Ciebiera z zarządu Ligii Ochrony Przyrody. Zielonogórska firma Taxus bezpłatnie przygotowała teren. Firma Carbo Media też z Zielonej Góry, zamontowała tablice. Mocno zaangażowali się Karolina i Adam Brychcy, rolnicy z Ochli– wylicza.

fot. Piotr Jędzura ŁZ
fot. Piotr Jędzura ŁZ

Sołtyska dziękuje również wszystkim mieszkańcom, członkom koła parafialnego, księdzu proboszczowi Mieczysławowi Pospiechowi i Annie Kobylińskiej, koordynator z ramienia Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. – Mam nadzieję, że epidemia koronawirusa szybko się skończy i każdy będzie mógł zobaczyć naszą piękną ścieżkę edukacyjną – mówi Dorota Bojar. – Już teraz zapraszam do nas na samotne spacery lub z dzieckiem. Wystarczy przyłożyć smartfona do którejś z tablic i słychać piękny śpiew ptaków.

W przyszłym roku sołectwo Ochla złoży kolejny wniosek do Caritas Polska o rozbudowę ścieżki ekologicznej. W planach jest postawienie ławeczki edukacyjnej i wytyczenie ścieżki o szerokości 1,5 metra, która poprowadzi do już zamontowanych tablic edukacyjnych i nowych stanowisk przyrodniczych.

fot. Piotr Jędzura ŁZ