Firma Arman Roboty Budowlane z Żar wybuduje siłownię pod chmurką dla seniorów w parku przy ul. Jaskółczej. Inwestycja zostanie zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Jak informuje Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie w parku stanie siedem urządzeń do ćwiczeń (w trzech lokalizacjach). Pod planowanymi „maszynami”, będzie wykonana bezpieczna nawierzchnia mineralna w kolorze żółtym. Nie zabraknie elementów małej architektury, w tym ławek, stołów, koszy na śmieci i wieszaków i niskiej zieleni. Aby odstraszyć potencjalnych wandali, pomyślano o kamerze monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej SOS wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i światłowodu, połączonej z miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dla bezpieczeństwa zamontowano też defibrylator AED, którego trzeba użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Projekt uzgodniono z wnioskodawcą zadania do BO, Mieczysławem Bonisławskim, społecznikiem z Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej, który te propozycje skonsultował z seniorami.

Inwestycja zamknie się w kwocie 177 tys. 321 zł.

(rk)-WZG