Jak poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej: Idą zmiany na lepsze, czyli modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w toku. Ma być super ekstra, ale jeszcze trochę musimy na to poczekać. Do nowego PSZOK-u zaprosimy Was w przyszłym roku 2021. Prace już sie zaczęły.

Modernizacja jest w 85% dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Zielonej Góry mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.
Na terenie Miasta Zielonej Góry  zlokalizowane są dwa PSZOK-i:
GŁÓWNY PSZOK na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów, przy ul.  Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi) – czynny jest:
w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 09.00 i do 14.00 do 19.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00.
UZUPEŁNIAJĄCY PSZOK  (jednorazowo można dostarczyć do 20 kg) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy ulicy Zjednoczenia 110 – czynny jest:
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 14.00 do 19.00.
W PSZOK-ach odpady komunalne przyjmowane są WYŁĄCZNIE od mieszkańców Zielonej Góry i są to min.in:
  • odpady powstałe podczas remontów
  • baterie i akumulatory,
  • przepalone żarówki
  • papier, tworzywa sztuczne, szkło,
  • złom,
  • opony samochodowe (8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe, uwaga tylko w PSZOK w DZO w Raculi),
  • odpady wielkogabarytowe (stare meble, sprzęty, uwaga tylko w PSZOK w DZO w Raculi),
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • stare lekarstwa,
  • odpady organiczne.
Oddający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK.
is -WZG