Zielonogórskie stowarzyszenie “Warto jest pomagać” po raz kolejny jest liderem wśród organizacji pożytku publicznego, które przez mieszkańców naszego regionu wspierane są procentem  podatku przeznaczanym na cele charytatywne.

Podopieczni stowarzyszenia dzięki dobrej woli lubuszan otrzymają blisko 900 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację. Swój 1% podatku zdecydowało się przekazać w swoim zeznaniu podatkowym na rzecz “Warto jest pomagać” ponad 14 tysięcy osób. To po raz kolejny absolutny rekord w województwie lubuskim.

Stowarzyszenie “Warto jest pomagać” działa w przestrzeni Zielonej Góry od 2008 roku. W tym czasie dzięki jego aktywności udało się pomóc setkom podopiecznych. Zgodnie z nazwą stowarzyszenia, najważniejszym celem jaki mu przyświeca jest bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym. Stowarzyszenie i osoby wokół niego skupione ciągle myślą o nowych możliwościach aktywności. Nie tylko myślą, ale też działają, stąd między innymi nowy projekt związany z Centrum Wolontariatu.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia oraz działań i organizowanych akcji znajdziecie między innymi na profilach społecznościowych stowarzyszenia oraz na ich oficjalnej stronie internetowej na www.wartojestpomagac.pl