Dom Kombatanta otrzymał partię maseczek uszytych przez więźniów Aresztu Śledczego. Do placówki przekazano 500 sztuk środków ochronnych.

Zielonogórski areszt podlega inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Dlatego akcja ma szerszy zasięg.

“Poznańska Służba Więzienna wspiera walkę z COVID-19 od samego początku epidemii. Środki ochrony osobistej uszyte w naszych jednostkach zasiliły już wiele szpitali, placówek pomocy społecznej i służb mundurowych z obszaru Wielkopolski i województwa lubuskiego” – mjr Jan Kurowski.

W Domu Kombatanta w Zielonej Górze przebywa 188 osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych. W pomoc zaangażowała się też Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu, która przekazała maszynę do szycia.

 

Osadzeni szyją maseczki w całym kraju za sprawą wspólnej inicjatywy Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aleksandra Piertuszewska - Radio Index