Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył budowę sieci wodociągowej w sołectwie Kiełpin.

ZWiK roboty odebrał pod koniec roku, teraz informuje mieszkańców i właścicieli przyległych działek o możliwości podłączenia do nowej sieci. Wykonano ją głównie bezwykopowo, metodą odwiertu. Tylko w miejscach połączeń i węzłów wodociągowych konieczne było wykonywanie wykopów.

Nowo powstały wodociąg liczy ok. 530 metrów. Jak informuje ZWiK jest elementem drugostronnego zasilania w wodę Kiełpina, Ochli, Jarogniewic i Jeleniowa.

Wykonawcą była zielonogórska firma PRS EKO Ryszard Rogowski.

(rk)-WZG