Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze, zatrudnią pracowników na stanowisko: Monter – konserwator sieci wod.-kan.

Miejsce pracy: Wydział Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Praca związana z robotami ziemno – montażowymi przy usuwaniu awarii na istniejących sieciach wodociągowo – kanalizacyjnych;
• Praca związana z właściwym utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej Spółki na terenie Zielonej Góry;
• Realizacja zadań powierzonych przez bezpośredni nadzór;
• Praca w Pogotowiu Sieci Wod.-Kan.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• Wykształcenie lub umiejętność w zakresie wykonywania pracy na infrastrukturze wod.-kan.,
• Prawo jazdy co najmniej kat. B;
• Odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność;
• Umiejętność pracy w zespole.

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie za pracę: negocjowane indywidualnie

Oferujemy:
• Pracę w stabilnym zespole na podstawie umowy o pracę;
• Rozwój zawodowy;
• Wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

Termin składania dokumentów:
Do dnia 31.07.2020 r.

Wymagania dodatkowe/dokumenty i oświadczenia/:
Życiorys /CV i list motywacyjny zawierające klauzule – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Miejsce składania dokumentów:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra – osobiście lub korespondencją pocztową /w kopercie z dopiskiem „oferta pracy – Monter-konserwator sieci wod.-kan.”/ lub na skrzynkę email : poczta@zwik.zgora.pl

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. zwracają się z prośbą o podpisanie i załączenie do oferty  Oświadczenie Dotyczące Danych Ochrony Danych Osobowych Oraz Oświadczenie Do Rekrutacji Bieżącej Monter Konserwator Sieci Wod Kan. 2020 

materiały: zwik.zgora.pl