Informujemy, że w związku z przedłużającą się sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa  od dnia 24.03.2020 r. interesanci Wydziału Komunikacji będą obsługiwani jedynie w pilnych przypadkach tj. w przypadku pojazdów które nie mają wydanych dokumentów bądź tablic rejestracyjnych dopuszczających pojazd do ruchu.

Będzie również możliwość odbioru wcześniej zamówionego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub tablic rejestracyjnych. W tym celu należy przesłać email z określeniem sprawy jaką chce się załatwić wraz z skanami dokumentów na adres wydzkom@um.zielona-gora.pl. Po sprawdzeniu dokumentów otrzymacie Państwo zwrotny email o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

W pozostałych przypadkach Wydział Komunikacji będzie nieczynny dla interesantów.

Jeśli został zakupiony pojazd zarejestrowany w kraju, to należy zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni. Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd można później, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje.

Jeśli pojazd został sprzedany, należy zgłosić jego zbycie w ciągu 30 dni – https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenia zbycia lub nabycie pojazdu, można przesłać tradycyjną pocztą.

Jednocześnie Prezydent Miasta Zielona Góra podjął decyzję, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie będą podlegały karze pieniężnej (do odwołania):

– niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,

– zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju (z zastrzeżeniem, że osoba zobowiązana nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej).

Zwolnienie z kar pieniężnych dotyczy pojazdów, których ustawowy termin 30 dni na dokonanie ww. czynności upłynie w okresie obowiązywania ograniczeń w pracy Wydziału Komunikacji spowodowanych epidemią.