Wydziału Komunikacji informuje o przedłużeniu do 180 dni terminów zawiadomień o nabyciu pojazdów i ich rejestracji.

W związku z wejściem w życie, w dniu 31 marca 2020 roku przepisów zmieniających ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), które zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod poz. 568 informuje się, że w zostają wydłużone do 180 dni następujące terminy:

 termin zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju;
 termin zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu (niebędącego nowym pojazdem) sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zmiany dotyczą pojazdów (nabytych/zbytych/sprowadzonych) po 1 marca 2020 oraz obowiązują do 31.12.2020 r.

‼️ Komunikat Wydziału Komunikacji ‼️W związku z wejściem w życie, w dniu 31 marca 2020 roku przepisów zmieniających…

Opublikowany przez Miasto Zielona Góra Piątek, 10 kwietnia 2020