Radni podczas dzisiejszej (piątek, 20 grudnia) sesji rady miasta będą debatować nad projektem nowych stawek za wywóz śmieci.

Z formalnego punktu widzenia, proponowany projekt uchwały dotyczy „wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik”. W praktyce dotyczyć będzie przede wszystkim nowych opłat za wywóz śmieci.

– Podwyżki będą konsekwencją uregulowań prawnych, które zabraniają samorządom dopłacać do wysokich kosztów odbioru i utylizacji śmieci. Jednocześnie w ostatnim roku wręcz lawinowo wzrosła konsumpcja, której efektem ubocznym jest rosnąca w zastraszającym tempie góra różnych odpadów. Trzecim czynnikiem wpływającym na wzrost cen jest polityka firm zajmujących się utylizacją śmieci, po prostu każą sobie coraz więcej płacić – wyjaśnia Krzysztof Sikora, szef Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Trudno w tej chwili przewidzieć, co postanowią radni: które propozycje podwyżek zaakceptują, które zmodyfikują bądź odrzucą. Czyniąc te ważne zastrzeżenie, przytaczamy z projektu uchwały kilka szczegółowych propozycji:

* Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sołectwach: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie – w wysokości 19 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas wysokość miesięcznej opłaty za każdego mieszkańca wyniesie 38 zł.

* Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – poza sołectwami wymienionymi powyżej – w wysokości 25 zł miesięcznie za każdego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas wysokość miesięcznej opłaty za każdego mieszkańca wyniesie 50 zł.

* Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej:

– 22 zł miesięcznie za każdego mieszkańca – jeśli odpady są odbierane tylko raz w tygodniu,

– 28 zł miesięcznie za każdego mieszkańca – jeśli odpady są odbierane dwa razy w tygodniu.

 

* Jeśli właściciel nieruchomości wielorodzinnej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

– 44 zł miesięcznie za każdego mieszkańca – jeśli odpady są odbierane tylko raz w tygodniu,

– 56 zł miesięcznie za każdego mieszkańca – jeśli odpady są odbierane dwa razy w tygodniu.

(pm)