Lubuscy policjanci ruchu drogowego od 1 lutego 2018r. korzystają z terminali płatniczych. To dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy ruchu drogowego ukarani mandatem karnym mogą za niego zapłacić kartą płatniczą bezpośrednio podczas kontroli.

Funkcjonariusze na terenie naszego województwa dysponują 61 terminalami płatniczymi, które umożliwiają uczestnikowi ruchu drogowego płacenie kartą za popełnione wykroczenie bezpośrednio na miejscu. Taką formę płatności umożliwiło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dotychczas, wiele osób zapomniało o otrzymanej grzywnie, co wiązało się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Zamiast ryzykować, że obejmą nas konsekwencje niepłacenia mandatów, a także związane z nimi nerwy i poczucie wstydu, teraz można zapłacić na miejscu. Ponadto płatność kartą pozwala ukaranemu na uniknięcie opłat dodatkowych za przelew w banku, czy na poczcie, jak również skraca i upraszcza procedurę uiszczenia grzywny.

To rozwiązanie jest również ułatwieniem dla sprawcy wykroczenia, który na co dzień nie mieszka w Polsce. Zgodnie z prawem karę za popełnione wykroczenie musi on uiścić od razu na miejscu, a nie zawsze posiada przy sobie gotówkę. Osoby te chcąc zapłacić mandat mają taką możliwość właśnie przy pomocy karty płatniczej.

Niemniej jednak pamiętajmy, że decyzja o formie płatności za popełnione wykroczenie należy do osoby ukaranej.

fot. KMP Zielona Góra