W zielonogórskich lasach jest bardzo sucho, z tego powodu musimy być szczególnie ostrożni. Zagrożenie wystąpienia pożaru jest wysokie, a zatem bądźmy czujni i rozważni. Warto też na bieżąco korzystać z informacji udzielanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

– Pożary generują ogromne straty środowiskowe i finansowe. Łączne koszty, samych zabiegów ratowniczych związanych ze zwalczaniem pożarów lasów, poniesione przez nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze w ubiegłym roku wyniosły ponad 2 mln zł  – informuje rzecznik RDLP Ewelina Fabiańczyk.

Jak wynika z danych a terenie 20 nadleśnictw zielonogórskiej dyrekcji Lasów Państwowych w 2020 r. do 17 sierpnia włącznie miało miejsce aż 324 pożarów. Spłonęło łącznie 28,84 ha lasów. Stopień zagrożenia pożarami lasów można sprawdzić na stronie traxelektronik.pl.

– Zgodnie z ustawą o lasach, w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu niedozwolone jest wykonywanie takich działań, które mogą wywołać niebezpieczeństwo – podkreśla rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. – W szczególności – nie możemy rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, korzystać z otwartego płomienia, i wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych – dodaje.

O tym, które nadleśnictwa wprowadziły czasowy zakaz wstępu do lasu, informuje aplikacja „Bank Danych o Lasach”, którą możemy pobrać na swój telefon.

Materiały RDLP w Zielonej Górze
Materiały RDLP w Zielonej Górze
(dg)-WZG