W celu przybliżenia przepisów z zakresu zwalczania ASF, Urząd Miasta informuje…

… że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń i dzików w strefie czerwonej na ternie między innymi Miasta Zielona Góra, zakazuje się:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru zakażonego;
6) wstępu do lasu;
7) czasowo organizowania polowań.

Ponadto rozporządzenia nakazują szereg obowiązków, które znajdują się w następujących aktach prawnych i zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubuskiego:
• Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego z dnia 15.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.2998),
• Rozporządzenie zmieniające Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego i nowosolskiego z dnia 16.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.3016),
• Rozporządzenie zmieniające Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego z dnia 19.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.3024),
• Rozporządzenie zmieniające Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego z dnia 26.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.3090),
• Rozporządzenie zmieniające Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego z dnia 27.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.3103).
• Rozporządzenie zmieniające Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego z dnia 30.11.2019 r. (DZ. URZ.WOJ.LUB 2019.3163).