Dziś (19.09) odbyła się społeczna inicjatywa lokalna przy dębie obok pętli autobusowej na Chynowie. Członkowie Stowarzyszenia “Kolorowy Chynów” już wiosną tego roku zwrócili się do radnego Zbigniewa Binka z pytaniem o możliwość zorganizowania takiej akcji. A chodzi o sadzenie juk i innych roślin.

Po spotkaniu z radnym, Prezes ZGK Krzysztof Sikora pozytywnie odniósł się do prośby mieszkańców. To wspólne nasadzenie miało odbyć się już w kwietniu, niestety pandemia Covid 19 pokrzyżowała nam plany – relacjonuje radny Zbigniew Binek (Zielona Razem). Dzisiaj ZGK dostarczyło kilka juk kalifornijskich oraz sporo runianek – czyli roślin odpornych na warunki atmosferyczne, a także spore zacienienie spowodowane okolicznym dębem.

Mieszkańcy ochoczo zabrali się za wkopywane nowych wieloletnich roślin. Taka inicjatywa mieszkańców, którzy dobrowolnie, w wolną sobotę przychodzą i upiększają dzielnicę, w której żyją pokazuje, że mieszkańcy Chynowa są wspaniałymi społecznikami o wielkich sercach – dodaje radny Zbigniew Binek. Wszystko to jest robione dla upiększania naszej dzielnicy i edukacji obywatelskiej naszych dzieci. Społeczeństwo chynowskie nie pierwszy raz udowodniło, że nie jest malkontentem i wiecznym krytykantem, lecz dla nich chcieć znaczy móc. I dlatego w dniu dzisiejszym o godzinie 15 Stowarzyszenie “Kolorowy Chynów” przeprowadzi kolejny raz akcję sprzątania dzielnicy, we współpracy z ZGK.

is – WZG