Zielonogórscy studenci w semestrze zimowym – w zdecydowanej części zajęć – będą kształcić się zdalnie. Ta zasada, konieczna w dobie pandemii, nie będzie obowiązywać tylko na kilku kierunkach.

Zajęcia w trybie zdalnym będą prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich. – Już od marca prowadzimy takie zajęcia i jesteśmy bogatsi o wiele doświadczeń w tej kwestii. Zdalnie udało się przeprowadzić sesje, obrony prac magisterskich i dyplomowych, co pozwoliło nam się przygotować do zimowego semestru – mówi rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego Ewa Sapeńko.

Na niektórych wydziałach możliwe będą zajęcia w formie stacjonarnej oraz hybrydowej. Dotyczy to ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów dyplomowych, które wymagają użycia specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, zajęć organizacyjno-adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych magisterskich oraz prowadzenia badań koniecznych do realizacji prac dyplomowych.

– Trudno zdalnie wykształcić lekarzy, dlatego w Collegium Medicum zajęcia w całości będą prowadzone stacjonarnie, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na kierunkach technicznych zajęcia będą przebiegać w formie tzw. hybrydowej, bowiem inżynierowie mają laboratoria, ćwiczenia wymagające specjalistycznego sprzętu – dodaje E. Sapeńko.

Na dwóch wydziałach: Ekonomii i Zarządzania oraz Prawa i Administracji zajęcia będą przebiegać wyłącznie zdalnie, podobnie jak zajęcia z politologii, informatyki (studia I stopnia), wychowania fizycznego i lektoratów języka obcego. Na wydziale humanistycznym, poza dziennikarstwem i komunikacją społeczną, które będzie prowadzone hybrydowo, także zaplanowano kształcenie zdalne.

(md)

 

Nowe władze UZ

1 września rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Zielonogórskiego: rektora i prorektorów. 10 czerwca br. w wyborach, po raz pierwszy w historii uczelni przeprowadzonych zdalnie, rektorem na kadencję 2020/2024 został wybrany prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Rektor, zgodnie z nową ustawą, wskazał prorektorów: prorektor ds. jakości kształcenia – prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk; prorektor ds. studenckich – dr hab. Barbara Literska, prof. UZ; prorektor ds. współpracy z gospodarką – dr hab. Maria Mrówczyńska, prof. UZ; prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; prorektor ds. rozwoju i finansów – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ; prorektor ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. nauk med. Maciej Zabel.

Kandydatów musi zaopiniować jeszcze Senat UZ. Prorektorami zostaną 1 października.

Rektor, według nowej ustawy, wskazuje też dziekanów. Ich nazwiska poznamy pod koniec września.

(dsp)