Radni klubu Zielona Razem z Rady Miasta Zielona Góra przygotowali apel do rządu premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zatrzymania niekorzystnych zmian w przepisach aborcyjnych, które naruszają interes kobiet w Polsce.

Chcą, aby głos Zielonej Góry brzmiał w tej sprawie jasno i czytelnie. – Nie ma naszej zgody na przedmiotowe traktowanie kobiet i fundamentalną zmianę prawa przeprowadzoną przez działaczy PiS we współpracy z upolitycznionym Trybunałem Konstytucyjnym bez zgody obywateli wyrażonej w referendum – mówią zgodnie dla portalu WZG.net.pl przedstawiciele Klubu Zielona Razem.

– Stop łamaniu podstawowych praw kobiet – dodają. Nie tylko radni, ale również tłumy zielonogórzan i Polaków z innych regionów Polski, wyrażają swoją dezaprobatę dla skandalicznej i bezmyślnej decyzji jaka została podjęta przez Trybunał Konstytucyjny na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia oraz Konfederacji. Ludzie w całej Polsce wyszli na ulice, aby przeciwstawić się politykom, którzy zaślepieni religijnym fanatyzmem krzywdzą kobiety. Klub Zielona Razem, który ma najwięcej przedstawicieli w Radzie Miasta, domaga się:

1) wstrzymania ogłoszenia w zbiorze urzędowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego;

2) przeprowadzenia referendum w pierwszym roku niewyborczym po ustaniu epidemii;

3) zmiany Konstytucji zgodnie z wynikiem referendum.

Radni chcą wprowadzić apel do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Zielona Góra, która odbędzie się we wtorek, 27 października br.

Zielona Razem