Policjanci Komendy Miejskie Policji w Zielonej Górze prowadzą sprawy, w których osoby pokrzywdzone zainstalowały na swoich komputerach czy telefonach aplikacje wyłudzające dane do logowania do kont bankowych. W ten sposób oszuści w łatwy sposób ukradli ich oszczędności. OSTRZEGAMY! NIE UDOSTĘPNIAJCIE PAŃSTWO SWOCH DANYCH. LOGUJCIE SIĘ DO BANKOWYCH KONT TYLKO NA ZABEZPIECZONYCH STRONACH CZY APLIKACJACH SWOICH BANKÓW.

W ostatnich tygodniach do KMP w Zielonej Górze zgłaszają się osoby, które chcąc zainwestować swoje oszczędności otrzymują pozornie bardzo atrakcyjne oferty czy to poprzez strony internetowe czy też poprzez kontakt telefoniczny.

W wyniku prowadzonej korespondencji z oszustami otrzymują oferty pomnożenia swoich oszczędności, odbiegające od realiów występujących na rynku. Osoby skuszone tymi propozycjami instalują na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowanie komputerowe do zdalnego połączenia, które umożliwia sprawcom przestępstwa dostęp do urządzeń.

Po uruchomieniu takiego programu w przypadku zalogowania się do bankowości internetowej oszuści uzyskują dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Często pokrzywdzeni nakłaniani są także do przekazywania kodów autoryzacyjnych potwierdzających wykonanie operacji bankowych. W wyniku takich operacji dochodzi do wypływu najczęściej wszystkich oszczędności zgromadzonych na rachunku.

OSTRZEGAMY:

– UWAŻAJCIE PAŃSTWO NA FIRMY OFERUJĄCE ŁATWY I SZYBKI ZYSK;

– CZYTAJCIE REGULAMINY I SZCZEGÓŁY OFERTY TAKIEJ FIRMY;

– SPRAWDZAJCIE CZY FIRMA MA SIEDZIBĘ NA TERENIE POLSKI;

– NIE INSTALUJCIE PROGRAMÓW I APLIKACJI Z NIEPEWNEGO ŹRÓDŁA – SZCZEGÓLNIE GDY WYMAGAJĄ ONE PODANIA ZBYT WIELU DANYCH I CAŁKOWITEGO DOSTĘPU DO KOMPUTERÓW CZY TELEFONÓW.

Co należy zrobić aby nasze dane nie zostały wykorzystane:

  • nie udostępniamy żadnym osobom postronnym swoich danych osobowych i adresowych, numeru pesel, serii i numeru dowodu osobistego, a także numerów rachunków bankowych i kart płatniczych,
  • szczególnie uważajmy na strony internetowe, które do zarejestrowania się wymagają podania szczegółowych danych, ponieważ mogą to być strony specjalnie stworzone do wyłudzania danych osobowych,
  • nie przekazujemy żadnych fotokopii dokumentów tożsamości i nie przesyłamy ich żadnym firmom czy osobom,
  • jeśli stracimy dokumenty czy karty płatnicze należy je natychmiast zastrzec,
  • jeżeli podejrzewamy, że osoby, firmy lub strony internetowe wyłudzają dane osobowe – zawiadamiamy Policję.
KMP - ZG