Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego po raz kolejny prowadzili działania „ROWERZYŚCI 2020”. Zadaniem policjantów jest między innymi sprawdzanie stanu trzeźwości osób poruszających się na rowerach, reagowanie na wykroczenia i zachowanie niewłaściwe wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej KMP po raz kolejny prowadzą dzisiaj przez cały dzień działania prewencyjno-kontrolne „ROWERZYŚCI 2020”.

Od wielu lat Zielona Góra stała się miastem przyjaznym rowerzystom, jazda na rowerze nie tylko rekreacyjna, ale dla potrzeb codziennej komunikacji stała się bardzo popularna w naszym mieście. Policja zielonogórska notuje w związku z tym więcej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Policjanci obserwują również często łamanie przepisów ruchu drogowego oraz – świadome lub nieświadome – popełnianie wykroczeń przez użytkowników jednośladów. Niestety równie często obserwujemy niewłaściwe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu. Takie działania jak dzisiejsze będą prowadzone cyklicznie w naszym powiecie.

Zadania policjantów biorących udział w działaniach:

  • reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego;
  • badanie STANU TRZEŹWOŚCI kontrolowanych uczestników ruchu drogowego;
  • ujawnianie wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących rowerami w rejonie przejść dla pieszych;
  • ujawnianie i reagowanie na wykroczenia polegające na przejeżdżaniu rowerem przez przejścia dla pieszych;
  • reagowanie na kierujących rowerami, którzy poruszają się bez wymaganego oświetlenia;
  • reagowanie na wykroczenia polegające na wtargnięciu pieszego na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody;
  • ujawnianie wykroczeń polegających na wjeżdżaniu między jadące w kolumnie rowery jednośladowe;
  • ujawnianie i reagowanie na wykroczenia kiedy rowerzysta NIE KORZYSTA Z DROGI DLA ROWERÓW;
  • ujawnianie wykroczeń polegających na niestosowaniu się do obowiązku używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym.
KMP - ZG