W sobotę 15 sierpnia br. o godzinie 9:00 na zielonogórskiej starówce, przy pomniku Bachusa zostanie otwarta wystawa Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiejWojna roku 1920 na łamach „Grünberger Tageblatt”.

Wystawa Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach „Grünberger Tageblatt” prezentuje na bazie wycinków z zielonogórskiej prasy z 1920 r. to, jak ówczesna lokalna prasa niemiecka pisała o zmaganiach odrodzonego Państwa Polskiego z bolszewicką Rosją. Nierzadko podawane na gorąco informacje z pola walki rozmijały się z prawdą lub przedstawiały sytuację jednostronnie. Cytowanych artykułów nie można traktować jako bezpośredniej relacji o wojnie, ukazują one za to nastawienie do tych wydarzeń przynajmniej części mieszkańców Zielonej Góry (Grünbergu) z 1920 r. Wystawa ilustrowana jest materiałami między innymi ze zbiorów Archiwów Państwowych i Centralnego Archiwum Wojskowego. Przygotowali ją pracownicy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze: Zbigniew Bujkiewicz i Maciej Mamet.

materiały: UM ZG