Departament Zarządzania Dogami Urzędu Miasta Zielona Góra informuje, że w dniu 23.11.2020 r., w godzinach wieczornych, wprowadzona zostanie nowa, czasowa organizacja ruchu na ul. Zjednoczenia.

Zmiana związana jest z remontem wskazanego odcinka. Termin, z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, może ulec opóźnieniu. #MiastoZG

Ważne: w czasie przejazdu przez skrzyżowania należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych i osób kierujących ruchem.

W trakcie robót budowlanych umożliwiono dostęp do nieruchomości znajdujących się przy drodze oraz zapewniono tymczasowy przystanek autobusowy.

Obraz może zawierać: tekst „Zielona ZioaGó Góra SCHEMAT Zmiana organizacji ruchu ul. Zjednoczenia ETAPII Zjednoczenia Działkowa Herberta Zbigniewa Ziednoczenia UWAGA W czasie przejazdu przezs skrzyżowania należy bezwzględnie stosować się do znaków drogowych osób kierujących ruchem. Węglowa W trakcie robót budowlanych umożliwiono dostęp do nieruchomości znajdujących się przy drodze oraz zapewniono tymczasowy przystanek autobusowy.”

facebook Urząd Miasta