Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza zmiany w naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. 

Zmianie ulega termin składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 1 czerwca 2020 r.osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:

1)     przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;

2)     przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter pokój 107 i 108), lub za pośrednictwem poczty.

 Dodatkowe informacje: Biurze Ochrony Środowiska przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter) w pok. 107 tel. (+48) 68 475 56 84 i pok. 108 tel. 68 454 46 70, e-mail: e.gaik@um.zielona-gora.plEwa.Szymanska@um.zielona-gora.pl .

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu.