11 czerwca Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz wszystkie jego filie wznawiają swoją działalność.

Drzwi do Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego oraz Planetarium Wenus otwarte będą już od 11 czerwca. Centrum Przyrodnicze otwiera tym samym nową ekspozycję, o której więcej można znaleźć na ich stronie internetowej i profilu facebook (http://centrumprzyrodnicze.pl/)

Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Filia w Starym Kisielinie zostaną otwarte dla gości 15 czerwca w poniedziałek.

Wszędzie obowiązywać będą obostrzenia związane z reżimem sanitarnym, co ma zapewnić naszym pracownikom oraz gościom maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie instrukcje dotyczące przebywania na terenie ZOK znajdują się w budynkach filii oraz ich stronach internetowych.

Należy jednak pamiętać o tym, że:

 istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa;

 w obiekcie zostały rozmieszczone punkty do dezynfekcji rąk  – należy zdezynfekować dłonie, wchodząc do budynku;

 prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

Informujemy również, że zajęcia grup artystycznych będą kontynuowane od połowy września!

Obraz może zawierać: tekst „ZASADY BEZPJECZEŃSTWA 1dezynfekuj ręce lachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi osobami Ubieraj maseczkę przebywając w pomieszczeniach i wśród większej grupy osób Jeżeli masz objawy zarażenia COV10-19 nie ryzykuj zdrowia innych Zostań W domu!”

materiały: ZOK