Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Najbliższym Powszechnym Spisie Rolnym, który będzie miał miejsce na terenie Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r. Kandydatury na to stanowisko można składać do 8 lipca 2020 r.

Żeby zgłosić swoją kandydaturę należy spełniać niżej wymienione wymagania:

– być osobą pełnoletnią;
– zamieszkiwać na terenie miasta Zielona Góra;
– posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
– nie być skazanym, prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaturę na rachmistrza terenowego należy zgłosić pisemnie, wypełniając dedykowany formularz osobowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Zielonej Górze (pod adresem: https://bip.zielonagora.pl/621/Powszechny_Spis_Rolny_2020/ ), a następnie składając go łącznie z pozostałymi wymaganymi załącznikami, w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko Informacji) Urzędu Miasta Zielona Góra, przy ulicy Podgórnej 22, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2020 r.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe informacje dotyczącego tegorocznego spisu rolnego dostępne są na stronach: Głównego Urząd Statystyczny https://spisrolny.gov.pl

DG - WZG