To już 28. oficjalna inauguracja roku akademickiego Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak zawsze uroczyście, z pasją i naturalnie z przyszłościowymi planami “studenci seniorzy” weszli w kolejny rok kształcenia.

Prezydent Janusz Kubicki, podczas swojego przemówienia jako gość inauguracji, porównał ZUTW do wspólnego domu, który dla tej wyjątkowej dla miasta i jego mieszkańców instytucji w końcu należałoby zbudować. Tego rodzaju prezydencka zapowiedź, to zdecydowanie jeden z większych prezentów o jakich na kolejną inaugurację mogliby pomarzyć słuchacze oraz uniwersyteckie władze.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli andragogów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia, które od roku 1994 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych, to tworzenie warunków do dobrego starzenia się.