Zielona Góra była gospodarzem kolejnego spotkania samorządowców, w tym Prezydentów Miast, na którym kontynuowano dyskusję dotyczącą współpracy z Polskim Związkiem Motorowym i Spółką Ekstraliga Żużlowa.

Jako samorządowcy chcemy mieć wpływ na podejmowane decyzje w zakresie rozwoju żużla i aktywnie działamy w zakresie wspierania tej dyscypliny sportu. Nie uchylamy się od inwestycji na stadionach, ale chcemy, by plan ich realizacji był realny, długofalowy i nie ulegał zmianom bez naszej wiedzy i akceptacji jako strony finansującej te zadania.

Podczas spotkania w Zielonej Górze naniesione zostały ostatnie poprawki do projektu statutu Stowarzyszenia pod roboczą nazwą: “Samorządy dla żużla”. Do 15 marca br. przygotowana zostanie jego ostateczna wersja. Także w tym terminie samorządy zobowiązane są do zgłoszenia kandydatów do zarządu stowarzyszenia, dzięki któremu zyskamy status prawdziwego partnera w rozmowie ze związkami sportowymi oraz podmiotami komercyjnymi zarządzającymi ligami zawodowymi. Rozpoczęliśmy także prace nad przygotowaniem uchwał dotyczących przystąpienia miast do ww. Stowarzyszenia, które będą procedowane na najbliższych sesjach Rad Miast.

Jako samorządowcy oczekujemy partnerstwa w relacjach z Polskim Związkiem Motorowym oraz spółką Ekstraliga Żużlowa poprzez włączenie w dyskusję i opiniowanie proponowanych zmian. Wciąż szukamy trafnych rozwiązań i pieniędzy na dofinansowanie klubów żużlowych. Jako samorządowcy prosimy o wyrozumiałość, ponieważ na wiele inwestycji po prostu nas nie stać. Wymagania dotyczące realizacji zadań infrastrukturalnych są często dla nas nie do udźwignięcia. Dlatego tak ważna, naszym zdaniem, jest współpraca i wypracowanie korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań.

fot. Igor Skrzyczewski UM

W spotkaniu, które odbyło się 18.02.2020 r. w Zielonej Górze wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego i Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o.:

– Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego,
– Andrzej Witkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraligi Żużlowej Spółka z o.o.,
– Wojciech Stępniewski, Prezes Zarządu Ekstraligi Żużlowej Spółka z o.o.,
– Piotr Szymański, Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego PZM.

Liczne dyskusje, rozpoczęte z naszej inicjatywy, nareszcie przerodziły się w konkretne działania. Cieszymy się z obecności naszych przyszłych partnerów, którzy w ramach wspólnych działań zaproponowali powołanie zespołu do spraw infrastrukturalnych działający przy PZM. Zostaliśmy zapewnieni, że w najbliższych dniach zostanie przygotowany regulamin do naszej konsultacji, a do końca lutego wskażemy swoich przedstawicieli do tego zespołu. Dziękujemy przedstawicielom PZM i spółki Ekstraliga Żużlowa za wysłuchanie naszych sugestii. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wymierne efekty.

Deklaracja przedstawicieli PZM o chęci wsparcia klubów i samorządów we wnioskowaniu do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w sprawach infrastrukturalnych jest dla nas bardzo cenna. Pomoc w tej kwestii jest bowiem niezbędna. Istotnym elementem dalszych rozmów jest także propozycja włączenia w dyskusję prezesów klubów żużlowych.

Kolejne spotkanie odbędzie się 5 marca we Wrocławiu podczas Zgromadzenia Związku Miast Polskich. Wówczas oficjalnie powołane zostanie Stowarzyszenie i wybrane zostaną jego władze.

W imieniu przyszłych członków Stowarzyszenia „Samorządy dla żużla”

Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielona Góra