To zdjęcie pokazywałem przed laty, jednak wówczas nie potrafiłem go dokładnie datować. A teraz już wiem! – pisze Tomasz Czyżniewski.

Lokalizacja: skrzyżowanie ówczesnej Świerczewskiego (dzisiaj Kupiecka) z Żeromskiego i Niepodległości. Widać fragment grzybka.
Czas: lipiec 1956 r. – czyli fotka ma już 64 lata.
Okazja: przygotowania do obchodów tzw. Licowego Święta czyli 22 lipca – rocznicy ogłoszenia manifestu PKWN.

W czasach PRL-u było to jedno z najważniejszych świąt. Jak pisała „Gazeta Zielonogórska”: „Wzdłuż trasy jaką przejdzie barwny korowód młodzieży, sportowców i zespołów artystycznych – pracownicy „Łączności” ustawiają smukłe kolumny głośników. Wkrótce rozbrzmiewać będą echem odświętnych melodii”.
Planowano, że w przemarszu ulicami miasta udział weźmie ok. 700 sportowców.

#Żeromskiego #DawnaZielonaGóra #grzybek

Uwaga! Przypominam, że w „Łączniku Zielonogórskim” co tydzień piszę o dawnej Zielonej Górze. Czasami wykorzystuję również Wasze wspomnienia. Dopisanie uwag i wspomnień traktuję jako zgodę na publikację. W ten sposób razem możemy ciekawiej opowiadać o naszym mieście.

facebook Tomasz Czyżniewski