Jest późna jesień, warunki pogodowe mogą się szybko zmieniać, zmrok zapada bardzo szybko – to wszystko niestety nie sprzyja bezpieczeństwu a drodze. Każdego dnia zielonogórscy policjanci obsługują kilka zdarzeń drogowych – niestety także potrąceń pieszych i rowerzystów. W ciągu ostatnich dni potrąconych zostało dwóch pieszych i dwóch rowerzystów.

Zielona Góra to od wielu lat miasto przyjazne rowerzystom, przybywa ścieżek rowerowych – również przejazdów przez jezdnię przez które rowerzyści mogą przejechać, a nie prowadzić swój rower. Coraz więcej jest również osób poruszających się po chodnikach i ścieżkach rowerowych na hulajnogach. W ciągu ostatnich dni potrąconych zostało dwóch pieszych i dwóch rowerzystów. Jedno zdarzenie z rowerzystą było bardzo poważne – poszkodowany doznał złamania obojczyka.

Zielonogórscy policjanci od wielu lat działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Prowadzone są zarówno działania na drogach powiatu, jak również wielokrotnie z zarządcami dróg konsultowane są zmiany w infrastrukturze ścieżek rowerowych czy przejść dla pieszych. Jednak wciąż największe znaczenie ma zachowanie samych uczestników ruchu drogowego. Znajomość przepisów, zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu a także życzliwość i uprzejmość są najważniejszymi czynnikami zapobiegającymi kolizjom i wypadkom.

Jak wynika z policyjnych statystyk, błędy popełniają zarówno kierujący pojazdami mechanicznymi, jak i piesi oraz rowerzyści.

PRZYPOMINAMY:

Kierujący pojazdami samochodowymi:

·    mają obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu i rowerzyście znajdującemu się na nim;

·    nie mogą omijać innych samochodów, które zatrzymały się żeby przypuścić pieszych i rowerzystów;

·    nie mogą rozpoczynać i kontynuować manewru wyprzedzania przed tymi miejscami;

·    muszą zachować szczególną ostrożność wykonując manewr skrętu na skrzyżowaniach gdzie jezdnia krzyżuje się z przejściem dla pieszych i ścieżką rowerową;

  • muszą pamiętać, że rowerzystom zezwolono wyprzedzać wolno jadące pojazdy, z prawej ich strony.

Rowerzyści:

·    mają obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub drogą dla rowerów i pieszych;

  • mają zakaz poruszania się po jezdni w przypadku w przypadku gdy jest wyznaczona ścieżka dla rowerów;

·    na drodze wspólnej dla rowerów i pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym;

  • rower musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, światło białe z przodu oraz czerwone z tyłu (w warunkach niedostatecznej widoczności), sprawny dzwonek;

·    nie mogą przejeżdżać przez przejście dla pieszych na którym nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów – mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni;

·    muszą bezwzględnie stosować się do znaków drogowych umieszczonych na ścieżkach rowerowych – w tym do znaków „ustąp pierwszeństwa”, czy „STOP” coraz częściej ustawianych bezpośrednio przed wjazdem na wyznaczony „przejazd dla rowerzystów”.

Piesi:

·    nie mogą przechodzić przez drogę w miejscach poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych;

·    mają obowiązek poruszać się chodnikiem – a w przypadku jego braku – poboczem drogi po jej lewej stronie;

·    nie mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów;

·    mają obowiązek przed wejściem na jezdnię upewnić się czy mogą bezpiecznie przejść i nie spowodują zagrożenia w ruchu drogowym;

Przypominamy również pieszym i rowerzystom o tym, że warto mieć na ubraniu i rowerze ELEMENTY ODBLASKOWE zwiększające widoczność. Badania wskazują, że element odblaskowy co najmniej 10-krotnie zwiększa dystans z jakiego kierujący samochodem jest w stanie zauważyć rowerzystę czy pieszego – dając mu również więcej czasu na zareagowanie.

PAMIĘTAJMY ŻE W ZDERZENIU Z SAMOCHODEM PIESZY I ROWERZYSTA MA DUŻO MNIEJSZE SZANSE!

KMP - ZG