W dniu 13.02.2020 r. w Urzędzie Miasta Zielona Góra odbyło się pierwsze spotkanie komitetu obchodów 60 rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Wiemy jak wyglądać będzie pomnik księdza Kazimierza Michalskiego. 

W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele Miasta Zielona Góra, Wojewody Lubuskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Rady Miasta Zielona Góra, instytucji kultury, placówek oświatowo-wychowawczych, organizacji pozarządowych, policji i harcerstwa. Obchody odbędą się 30 maja. Wstępny program uroczystości przewiduje:

– złożenie kwiatów na grobie księdza Kazimierza Michalskiego,

– mszę świętą w konkatedrze pw. Świętej Jadwigi Śląskiej,

– odsłonięcie pomnika ks. K. Michalskiego,

– widowisko okolicznościowe na Placu Powstańców Wielkopolskich, na którym w 1960 r. doszło do starcia służb mundurowych z mieszkańcami miasta.

Autorem pomnika księdza Kazimierza Michalskiego jest Prof. Karol Badyna. Bandyna w swoim dorobku posiada liczne realizacje pomnikowe tak w kraju, jak i za granicą, a także wiele projektów współczesnych kościołów i kaplic, z których większość została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Urodził się w 1960 roku w Stąporkowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Mariana Koniecznego w roku 1988 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Od 1988 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym krakowskiej ASP.

Wśród rzeźb możemy także zobaczyć spacerującego św. Jana Pawła II, którego obecność na pasażu przypomina o dziesiątej rocznicy śmierci papieża.