Z dniem 30 listopada zarządzeniem Wojewody Lubuskiego miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski objęte zostały czerwoną strefą skażenia ASF.

W związku ze skażeniem terenu miasta WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY ZAKAZ WCHODZENIA DO LASU na terenie miasta oraz powiatu zielonogórskiego.

INFORMUJEMY, ŻE WIRUS ASF NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA.

Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Zielona Góra w najbliższych dniach rozpocznie się kampania informacyjna dotycząca funkcjonowania w stresie skażonej ASF.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką.

Na dzień 03 grudnia zaplanowane jest spotkanie sztabu kryzysowego Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.