Na wystawie „Kolekcje autorskie ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej możemy zobaczyć wybór dzieł wybitnych, współczesnych polskich artystów, których autorskie kolekcje stanowią jeden z filarów Działu Sztuki Współczesnej MZL.

fot. Muzeum Ziemi Lubuskiej
fot. Muzeum Ziemi Lubuskiej

Część tych prac była gromadzona od końca lat 70. po lata 90. XX wieku na potrzeby muzealnych Galerii Autorskich, obrazujących wielość nurtów i sposobów artystycznego widzenia świata. Ekspozycje otwierają dzieła przedstawicieli tzw. nurtu nowej figuracji lat 70. i 80. XX wieku. Na pierwszym miejscu są prace Edwarda Dwurnika, prześmiewcy polskiej rzeczywistości czasów komunizmu. Dwa płótna malarza – Krakowskie Przedmieście i Władysław Gomułka, obrazują społeczno-polityczny i obyczajowy klimat polskiej ulicy w początkach lat 80., jak również ówczesne zbiorowe marzenia i tęsknoty Polaków. Nurt nowej figuracji reprezentuje też twórczość Danuty Wawerskiej, która w swoich obrazach poruszyła problem życia psychicznego jednostki.

Na wystawie zobaczymy też prace Zbigniewa Gostomskiego, Kajetana Sosnowskiego, Jana Chwałczyka i Mariana Szpakowskiego.

Kuratorem ekspozycji dostępnej do 31 października jest Jacek Bernat.

fot. Muzeum Ziemi Lubuskiej
(rk)-WZG